แจ้งชำระเงิน

089-699-0353 , leenajanaja@gmail.com

วิธีการชำระเงิน

ท่านสามารถการชำระค่าบริการได้ 2 วิธี คือ

วิธีที่ 1 โอนเข้าบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการผ่านหมายเลขบัญชีทางธนาคารที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ชื่อธนาคาร ชื่อบัญชี หมายเลขบัญชี
กสิกรไทย วินัย ณัฏฐาชัย 619-2-18251-2
ไทยพาณิชย์ วินัย ณัฏฐาชัย 405-5-43136-5
กรุงเทพ วินัย ณัฏฐาชัย 915-0-19956-1
กรุงไทย วินัย ณัฏฐาชัย 173-0-29301-8

วิธีที่ 2 โอนเข้าบัญชี PAYPAL หรือบัตรเครดิต
ท่านสามารถโอนเงินค่าบริการผ่านบัญชีเพลย์พาลของทางเราได้ที่ paypal@design365days.com

แจ้งการชำระเงิน

หลังจากที่ท่านทำการโอนค่าบริการมาแล้ว สามารถแจ้งการชำระเงินผ่านช่องทางต่อไปนี้

วิธีที่ 1 แจ้งทางอีเมล์ leenajanaja@gmail.com ระบุรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อธนาคารที่โอน
2. ชื่อและนามสกุลของบัญชีที๋โอน
3. หมายเลขบัญชีที๋โอน
4. จำนวนเงินที่โอน
5. วันเวลาที่โอน
6. หลักฐานการโอน

วิธีที่ 2 แจ้งผ่านแบบฟอร์มการชำระเงินที่อยู่ทางด้านขวา

หมายเหตุ - ในกรณีที่ท่านต้องการใบเสร็จรับเงิน เพื่อไปหักภาษีชำระหรือนำไปเบิก สามารถแจ้งทางเราได้ ทางเราจะส่งใบเสร็จให้หลังจากจบงานเรียบร้อยแล้ว

รองรับการชำระ

KBANK , SCB , BBL , KTB , PAYPAL , VISA , MASTERCARD

ฟอร์มแจ้งการชำระเงิน